http://www.finearts.cmu.ac.th
วจศ. มช. จัดอบรมโครงการเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ
นศ.GE ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน กับกิจกรรมนอกห้องเรียน
โครงการแนะแนวการศึกษา และสร้างเครือข่ายฯ วจศ. มช.
ปัจฉิมนิเทศ “เส้นทางชีวิต แนวคิดเด็กวิจิตร”
ข่าวเด่น
ศูนย์ศิลปะบ้านตึก|นิทรรศการศิลปะ NOT SO BLACK
15/11/2017
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 และ CMU Open House ครั้ง
13/11/2017
นิทรรศการศิลปกรรมสัญจร ประจำปี 2560 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติและศิลปกรรม
13/11/2017
วจศ. มช. ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน CMU-EdPEX ประจำปีการศึกษา
13/11/2017
Marka tescili protez sa