http://www.finearts.cmu.ac.th
วจศ. มช. จัดอบรมโครงการเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ
นศ.GE ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน กับกิจกรรมนอกห้องเรียน
โครงการแนะแนวการศึกษา และสร้างเครือข่ายฯ วจศ. มช.
ปัจฉิมนิเทศ “เส้นทางชีวิต แนวคิดเด็กวิจิตร”
ข่าวเด่น
Chiang Mai Creative Workshop “ปักสะดึง กลึงไหม สร้างสรรค์ลายด้วย
20/06/2017
“สล่า+ศิลป์ = เสน่ห์ของถิ่นสร้างสรรค์”
20/06/2017
วจศ. มช. ร่วมพิธีไห้วผีฝาย/สืบชะตาฝาย และเลี้ยงหอปู่พญาคำ
20/06/2017
วจศ. มช. เข้าร่วมงานนิทรรศการผ้าห่อคัมภีร์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใ
20/06/2017