http://www.finearts.cmu.ac.th
วจศ. มช. ร่วมขบวนแห่อัญเชิญเครื่องสักการะมงคลฯ ถวายสรงน้ำพระพุทธนวราบพิตรฯ

เวลา 17.30 ของวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 วจศ. มช. ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานเครือข่ายของเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดขบวนแห่อัญเชิญเครื่องสักการะมงคลแบบล้านนาโบราณ ถวายสรงน้ำพระพุทธนวราชบพิตร พระพุทธรูปในรัชกาลที่ 9 ณ มณฑลพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์

คลิกที่นี่เพิ่อดูรูปทั้งหมด

Marka tescili protez sa