http://www.finearts.cmu.ac.th
วจศ. มช. ร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ มช. ประจำปี 2560

เวลา 13.30 ของวันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2560 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วจศ. มช. ร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560  โดยเคลื่อนจากถนนเจริญเมืองไปยังวัดพระสิงห์ พร้อมกับขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

คลิกที่นี่เพื่อดูวีดีโอ

Marka tescili protez sa