http://www.finearts.cmu.ac.th
“สืบซ่อม ฮอมแฮง แป๋งสร้าง” วจศ. มช. กับชุมชนร่วมใจพัฒนาพื้นที่วัดพวกแต้ม

เวลา 8.30 น. ของอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 วจศ. มช. กับชุมชน ชาวบ้าน ร่วมกันสร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ในกิจกรรม “สืบซ่อม ฮอมแฮง แป๋งสร้าง” โดยช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบภายในวัดพวกแต้ม เพื่อเตรียมบูรณะหอไตร และสร้างพิพิธภัณฑ์ พวกแต้ม คัวตอง ณ วัดพวกแต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

Marka tescili protez sa