http://www.finearts.cmu.ac.th
สโมสร นศ. วจศ. มช.นำเสนอแผนกิจกรรม ประจำปี2560

เวลา 10.00 น. ของวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 สโมสร นศ. วจศ.มช.นำเสนอแผนกิจกรรมการรับน้อง ประจำปี2560 ต่อคณาจารย์ และผู้บริหาร เพื่อชี้แจงรายละเอียด และพูดคุยสรุปประเด็น ปัญหาและแนวทางปฏิบัติของการจัดกิจกรรมรับน้อง ประจำปี2560 ที่กำลังจะมาถึง ณ โรงแรม ดิเอมเพรส เชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

Marka tescili protez sa