http://www.finearts.cmu.ac.th
นศ. วจศ. มช. ร่วมประเพณีรับน้องขึ้นดอย 2560

เวลา 06.00น. ของวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 นศ. วจศ. มช. เข้าร่วมประเพณีรับน้องขึ้นดอย 2560 โดยนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมกันเดินขึ้นไปยังบนยอดดอยสุเทพ เพื่อสักการะนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ และอัญเชิญผ้าห่มองค์พระธาตุที่นักศึกษาวิจิตรศิลป์เป็นผู้จัดทำขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจ ของนักศึกษา คณาจารย์ และรุ่นพี่ศิษย์เก่าได้เป็นอย่างดี

Marka tescili protez sa