http://www.finearts.cmu.ac.th
วจศ. มช. ให้การต้อนรับ อ. และ นศ. จาก ม.สงขลาฯ เยี่ยมชม

เวลา 15.00น. ของวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 วจศ. มช. ห้การต้อนรับ อ. และ นศ. จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ เดินทางเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน และประเพณีการรับน้องของคณะวิจิตรศิลป์ เพื่อนำไปปรับใช้กับการจัดกิจกรรมการรับน้องในปีการศึกษาหน้า ณ ห้องประชุม ชั้น3 FA2

Marka tescili protez sa