http://www.finearts.cmu.ac.th
พิธีมอบรางวัลเกียรติบัตร และพิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 18

เวลา 9.00น. ของวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 มีพิธีมอบรางวัลเกียรติบัตร และพิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 18 ภายใต้หัวข้อ “ก้าวตามรอยพระราชา สานต่อที่พ่อทํา” โดย วจศ. มช. ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดโครงการประกวดภาพวาดฯขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งงานนิทรรศการนี้จะจัดแสดงถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

Marka tescili protez sa