http://www.finearts.cmu.ac.th
วจศ. มช. ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณอารยา ราษฎร์จำเริญสุข

วจศ. มช. ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณอารยา ราษฎร์จำเริญสุข ที่รับได้อนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  สาขาวิชาทัศนศิลป์

Marka tescili protez sa