http://www.finearts.cmu.ac.th
บรรยายพิเศษ “เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ ผ่าน ภาพถ่าย”

เวลา 14.30 น. ของวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีการจัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ ผ่าน ภาพถ่าย กับ ชีวิตนักบุกเบิกการถ่ายภาพ ในเชียงใหม่ ของ หลวงอนุสารสุนทร” บรรยายโดย คุณสมยศ นิมมานเหมินท์ ให้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ในกระบวนวิชา Man and art  ณ ห้องบรรยายอาคารออกแบบ ชั้น 4(slope)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

Marka tescili protez sa