http://www.finearts.cmu.ac.th
วจศ. มช. นำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยของคณาจารย์ ประจำปี2561

เวลา 09.00 น. ของวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2561 วจศ. มช. จัดประชุมการนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยของคณาจารย์ ประจำปี 2561 เพื่อให้คณาจารย์ได้นำเสนองานวิจัยของตนเอง และร่วมพูดคุยรับฟังคำชี้แนะร่วมกัน ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

Marka tescili protez sa