http://www.finearts.cmu.ac.th
วจศ. มช. ให้การต้อนรับคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าศึกษาดูงานฯ

เวลา 13.00 น. ของวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 วจศ. มช. ให้การต้อนรับคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าศึกษาดูงานนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับ ” แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบูรณาการงานวัฒนธรรมลงสู่การเรียนการสอน โดยมีตัวแทนคณะวิจิตรศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ หัวหน้าภาควิชาศิลปะไทย อาจารย์ศราวุธ รูปิน นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เธียรชาย อักษรดิษฐ์ อาจารยฺภาควิชาศิลปะไทย ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน ชั้น 3

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

Marka tescili protez sa