http://www.finearts.cmu.ac.th
วจศ. มช. ร่วมขบวนแห่พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ระจำปี 2561

เวลา 16.30 ของวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 วจศ. มช. เข้าร่วมขบวนแห่พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ระจำปี 2561 ซึ่งเป็นพิธีที่จัดขึ้นรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ณ บริเวณวัดสวนดอก จ.เชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

Marka tescili protez sa