http://www.finearts.cmu.ac.th
วจศ. มช. ร่วมจัดงานบรรยายพิเศษ “การรักษาวัตถุมรดกกับชุมชน”

เวลา 9.00-10.30 น. ของวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 วจศ. มช. ร่วมกับ สถานกงศุลใหญ่สหรัฐอเมริกา และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ จัดบรรยายพิเศษ “การรักษาวัตถุมรดกกับชุมชน” โดย Mr. Trevor Merrion ซึ่งเป็นหนึ่งในภัณฑารักษ์ของนิทรรศการ “ของขวัญแห่งมิตรภาพ Great and good friends” ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

Marka tescili protez sa