http://www.finearts.cmu.ac.th
นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยระหว่าง Tokyo Zokei University และ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลา 17.00 น. ของวันที่ 2 สิงหาคม 2561 วจศ. มช. ร่วมกับ Tokyo Zokei University มหาวิทยาลัยทางด้านศิลปะและการออกแบบ ในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น จัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยระหว่าง Tokyo Zokei University และ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในงานมีกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง ความเปลี่ยนแปลงจากสังคมที่ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนเองเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์จากภาคอุตสาหกรรมของคนญี่ปุ่น
โดย Prof. Toshiaki Morita (Dean of Faculty of Industrial Design) และยังมีการสาธิตการวาดภาพโดยคณาจารย์ทั้งสองสถาบัน ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพ

Marka tescili protez sa