http://www.finearts.cmu.ac.th
คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ เข้าหารือด้านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมทางวิชาการในพื้นที่ศูนย์การศึกษาฯ”หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน

เวลา 9.00-12.00 ของวันที่ 18 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์อัศวิณีย์ หวานจริง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในโอกาสเข้าหารือด้านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมทางวิชาการในพื้นที่ศูนย์การศึกษาฯ โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปทั้งหมด

Marka tescili protez sa