ข่าวทั้งหมด
นศ. วจศ. มช. ร่วมกันวาดภาพบนผนัง โรงอาหารบ้านเวียงพิงค์
บรรยายพิเศษ หลักสูตร ป.เอก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร
งานตลาดนัดศิลปะ ‘คราวเนี๊ยะ WILD WEST 2019′
โครงการอบรมศิลปะสำหรับเด็กภาคฤดูร้อน ปี 2562
วจศ. มช. ร่วมรับมอบเครื่องดนตรีพร้อมอุปกรณ์ สนับสนุน ชมรมดนตรีสากลสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Band
ปัจฉิมนิเทศ “เส้นทางชีวิต แนวคิวเด็กวิจิตร” ประจำปี 2562
คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษารับมอบโล่และเงินรางวัล ในการประกวดความสวยงาม การตกแต่งภูมิทัศน์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มช. ครั้งที่ 53
พิธีเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ อ.พิชัย นิรันต์
วิจิตรสัญจรฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
กิจกรรมวาดภาพ ผนังอาคาร วจศ.มช.
คณะวิจิตรศิลป์ คว้ารางวัลชนะเลิศขบวนพาเหรด กีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561
ห้องแสดงงานคณะฯ | นิทรรศการ The sound of big trees
พิธีมอบรางวัลและเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมเยาวชนภาคเหนือ ปตท. ครั้งที่19
โครงการประกวดภาพวาดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 19
ห้องแสดงงานคณะฯ | นิทรรศการ Meditations on a river
หอศิลป์ มช. | นิทรรศการ Chiang Mai – Nakanojo Art Exchange Exhibition “SYNCHRONICITY”
หอศิลป์ มช. | นิทรรศการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 และศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35 สัญจร
พิธียกขันตั้งไหว้ครู วจศ.มช. ประจำปี 2561
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่23 และ CMU OPEN HOUSE ครั้งที่5
หอศิลป์ฯ มช. | พิธีเปิดงานนิทรรศการ Media Arts and Design Festival 2018
วจศ.มช. ร่วมงาน ” EdCMU Alumni Goodwill Ambassadors ” ครั้งที่1
หอศิลป์ มช. | นิทรรศการ MEETING ART EXHIBITION
ศูนย์ศิลปะบ้านตึก | นิทรรศการศิลปะ survivors art thesis exhibition โดย นศ. ป.โท สาขาวิชาทัศนศิลป์
คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ เข้าหารือด้านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมทางวิชาการในพื้นที่ศูนย์การศึกษาฯ”หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน
การเสวนา ประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่จัดวางสังคม
นิทรรศการ ศิลปะภาพพิมพ์ของคณาจารย์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
รศ.อัศวิณีย์ หวานจริง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสที่ ศ.คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เข้ารับตำแหน่งอธิการบดี มช.
มุทิตาจิตในวาระเกษียณอายุราชการ อาจารย์อำนวย กันทะอินทร์
ผู้บริหารชุดปัจจุบัน วจศ. มช. แสดงความยินดีและส่งมอบงานให้กับผู้บริหารชุดใหม่
ประเพณีรับน้องขึ้นดอย 2561 วจศ. มช.
นศ. วจศ. มช. ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ การประกวดการแสดงพื้นบ้านในสถานศึกษา เยาวชนต้นเเบบด้านดนตรีไทย
พิธีเปิดธงรุ่นคณะวิจิตรศิลป์ ประจำปีการศึกษา2561
งานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยโดยคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นศ. วจศ. มช. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดพานไหว้ครู ประเภทสร้างสรรค์
งานเลี้ยงขันโตกต้อนรับ นศ. ปี1 วจศ. มช.
ศูนย์ศิลปะบ้านตึก | นิทรรศการ Time in Thai 2
วจศ. มช. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วีระพันธ์ จันทร์หอม ได้รับรางวัลการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่21
นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยระหว่าง Tokyo Zokei University และ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
ผู้บริหาร วจศ. มช. พบผู้ปกครอง นศ.ใหม่ ปี2561
วจศ.มช. ร่วมลงนามถวายพระพร ร.๑๐
สมาคม นศ. เก่า มช. มอบทุนการศึกษาให้กับ นศ. วจศ. มช.
วิจิตรสัญจร ครั้งที่1
วจศ.มช.ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๕ ปี ของการสถาปนาคณะวิจิตรศิลป์
งานประชุมเสวนา ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนาสู่สากล CHIANG MAI FORUM 2018
พิธีเทวาภิเษกพระพิฆเนศวร จัดสร้างพระพิฆเนศวร ในวาระครบรอบ ๓๕ ปีการสถาปนาคณะวิจิตรศิลป์ มช.
ผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากร วจศ. มช. ร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2561 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก
วจศ. มช. ร่วมจัดงานบรรยายพิเศษ “การรักษาวัตถุมรดกกับชุมชน”
ประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย โครงการดอยสุเทพกับการเป็นมรดกโลกฯ
บุคลากร วจศ. มช. ศึกษาดูงาน ณ ม. บูรพา จ. ชลบุรี
รวมภาพบรรยากาศการแสดงงาน ผลงานศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษา วจศ. มช. ปี2561
วจศ. มช. เข้าร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
วจศ. มช. ร่วมขบวนแห่พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ระจำปี 2561
วจศ. มช. ให้การต้อนรับคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าศึกษาดูงานฯ
วจศ. มช. นำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยของคณาจารย์ ประจำปี2561
9 / 35 นิทรรศการผลงานนักศึกษา วจศ. มช.
วจศ.มช. จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติการคณะวิจิตรศิลป์
โครงการ “อบรมศิลปะสำหรับเด็กภาคฤดูร้อน 2561”
ศูนย์ศิลปะบ้านตึก|นิทรรศการศิลปะ “รอย-ประสาน”
การจัดทำแผนเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาเชียงใหม่เมืองท่องเที่ยววัฒนธรรม 4.0
วจศ. มช. ร่วมพิธีทำบุญ ครบรอบ 51 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์
วจศ. มช. Conference กับต่างประเทศร่วมกับสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การUNESCO
บรรยายพิเศษ “เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ ผ่าน ภาพถ่าย”
นิทรรศการผลงานนักศึกษาสาขาวิชาภาพพิมพ์ วจศ. มช.
นิทรรศการผลงานภาพถ่ายโดยคณาจารย์ / เจ้าหน้าที่ FACULTY & STAFF EXHIBITION
ลูกทุ่งวิจิตรศิลป์60 “ลูกทุ่งไทยไชโย”
วจศ. มช. ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ยุพา มหามาตร
วจศ. มช. เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 54 ปี
วจศ. มช. ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มช.ครั้งที่ 52
วจศ. มช. ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณอารยา ราษฎร์จำเริญสุข
ศูนย์ศิลปะบ้านตึก|นิทรรศการศิลปะ”Seeking ; Jei & the Squirrel Exhibition”
นิทรรศการภาพถ่าย “สะเปาคำ”
คณบดี คณะวิจิตรศิลป์ เข้าร่วมบรรยายเรื่อง “มุมมองการทำวิจัยเพื่อรับใช้สังคม” ในงาน Research Day ครั้งที่ 1 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มช.
สาขาวิชาประติมากรรม วจศ. มช. จัดงานนิทรรศการ 30-S-pro Chiang Mai
บุคลากร วจศ. มช. ร่วมใจกันบริจาคข้าวของเครื่องใช้ ณ วัดดอนจั่น
คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร วจศ. มช. ร่วมอวยพรปีใหม่ แด่ท่านรักษาการอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กีฬาสานสัมพันธ์ชาววิจิตรศิลป์และกิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561
Chiang Mai Crafts Fair 2017
ศูนย์ศิลปะบ้านตึก|นิทรรศการศิลปะ FROM HEARTS TO HANDS
พิธีมอบรางวัลเกียรติบัตร และพิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 18
Media Arts and Design Festival 2017
เทศกาลฉ่ำฉ่ำ โดย สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง
ศูนย์ศิลปะบ้านตึก|นิทรรศการศิลปะ NOT SO BLACK
นิทรรศการศิลปกรรมสัญจร ประจำปี 2560 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติและศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์
วจศ. มช. ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน CMU-EdPEX ประจำปีการศึกษา 2559
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 และ CMU Open House ครั้งที่ 4
โครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 18
พิธีไหว้ครูคณะวิจิตรศิลป์ มช. ปี 2560
วจศ. มช. ร่วมถวายสะเปาและถวายสลากภัต เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
วจศ.มช.จุดเทียนถวายความอาลัยฯและพิธีเปิดงาน ในห้วงคำนึง ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9
วจศ. มช. ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ. คณะเกษตรศาสตร์
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ “DO อิด” โดย นศ. ป.โท สาขาวิชาทัศนศิลป์
ผศ.สุทธิศักดิ์ อาจารย์สาขาประติมากรรมได้รับเชิญ เป็นตัวแทน ร่วมสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมกับศิลปินต่างประเทศ
ศูนย์ศิลปะบ้านตึก | นิทรรศการศิลปะ Seascape
พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พวกแต้มคัวตอง
Chiang Mai Creative Workshop “ถักรักจากลีซอ”
วจศ. มช. จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560
งานมุทิตาจิต “วิจิตรศิลป์รวมใจ สายใยที่ผูกพัน”
การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย Between world 3 : Spirit bridge
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะฯ
พิธีเทวาภิเษกพระพิฆเนศวร
นศ. วจศ. มช. ร่วมประเพณีรับน้องขึ้นดอย 2560
วจศ. มช. ให้การต้อนรับ อ. และ นศ. จาก ม.สงขลาฯ เยี่ยมชม
วจศ. มช. ให้การต้อนรับ รร. สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ เยี่ยมชม
วจศ. มช. จัดอบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ศูนย์ศิลปะบ้านตึก | นิทรรศการศิลปะ Contemplation & Consciousness
นิทรรศการ Landscape ผลงาน นศ. สาขาวิชาจิตรกรรม
Releases การแสดงของ นศ. สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง
วจศ. มช. รวมพลังจัดการขยะและปลูกดอกดาวเรืองภายในคณะ
วจศ. มช. ให้การต้อนรับคณะกรรการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
รื้อฟื้นของดี วิถีพวกแต้ม
ศูนย์ศิลปะบ้านตึก | A Space of Ambiguity
นิทรรศการผลงานศิลปะร่วมสมัยของคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ ประจำปี 2560
Chiang Mai Creative Workshop “เส้น สาย ลาย เทียน” : ม้งดอยปุย
Workshop กระบวนการคิดเชิงออกแบบ “Cognitive Game: Hand – Head- Heart- Health”
วจศ. มช. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ ศาลาธรรม
งานเลี้ยงขันโตก รับขวัญน้องใหม่ วจศ.มช.
วจศ. มช. ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก ม.หาดใหญ่ จ.สงขลา เยี่ยมชมคณะฯ
นิทรรศการภาพถ่าย “นกในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย”
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการแผนพัฒนาบุคลากรสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะวิจิตรศิลป์
พิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ วจศ. มช.ปีการศึกษา 2560
วจศ. มช. จัดสัมมนาโครงการเชิงนโยบาย แนวทางสู่การพัฒนาด้านการศึกษา
วจศ. มช. จัดโครงการสัมมนาภาควิชาทัศนศิลป์ เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์
วจศ. มช. ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Taipei National University of the Arts
ผู้บริหารพบผู้ปกครอง คณะวิจิตรศิลป์ ปีการศึกษา 2560
วจศ. มช. ร่วมใจจัดทำดอกดารารัตน์ เพื่อน้อมจิตถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9
สโมสร นศ. วจศ. มช.นำเสนอแผนกิจกรรม ประจำปี2560
สืบสายลายช่างฟ้อน ย้อนวิถีแห่งกลองชุม ณ วัดพวกแต้ม
หอศิลป์ฯ มช.|นิทรรศการศิลปะ “ACROSS THE SEA OF STARS” ข้ามทะเลดาว
วจศ. มช. บริการวิชาการแก่ชุมชน จัดโครงการ “ปักสะดึงกลึงไหม” ให้กับนักเรียนฯ
พิธีหล่อเทียนพรรษา วจศ. มช. ประจำปี ๒๕๖๐
เตียวล่องกอง ผ่อของงาม กิจกรรมเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมในชุมชนพวกแต้ม
วจศ. มช. เข้าร่วมงานนิทรรศการผ้าห่อคัมภีร์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
วจศ. มช. ร่วมพิธีไห้วผีฝาย/สืบชะตาฝาย และเลี้ยงหอปู่พญาคำ
“สล่า+ศิลป์ = เสน่ห์ของถิ่นสร้างสรรค์”
Chiang Mai Creative Workshop “ปักสะดึง กลึงไหม สร้างสรรค์ลายด้วยหัวใจ”
วจศ. มช. ไหว้ศาลพระภูมิและเจ้าที่ภายในคณะฯ
วจศ. มช. บริการความรู้ร่วมกับโรงเรียนสาธิต มช.
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาทัศนศิลป์(หลักสูตร 5 ปี)
วจศ. มช. ร่วมทำบุญ วันครบรอบสถาปนาสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ
วจศ. มช. ร่วมงานพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560
โครงการฝึกอบรมศิลปะ “คิดศิลป์” 2560
วจศ. มช. ร่วมกับ มอ. จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคมชนบท ศิลปวัฒนธรรมและฐานปัญญาไทย
วจศ. มช. ประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ Southwest University, PRC ประเทศจีน
วจศ. มช. ประชุมหารือความร่วมมือกับด้านวิชาการ Yangon University
นิทรรศการผลงานภาพถ่ายชุด Chiangmai Portrait ณ ประเทศจีน โดยรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
MultiLatérale Ensemble การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแสดงคอนเสิร์ตจากประเทศฝรั่งเศส
ส่องแสง-แลเงา อดีตที่ทอดยาวถึงปัจจุบัน สู่การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย
4.1G THESIS EXHIBITION
วจศ. มช. ร่วมจัดกิจกรรม “คนแต้ม ครัวตอง” ณ วัดพวกแต้ม จ. เชียงใหม่
บุคลากร วจศ. มช. ร่วมแสดงความอาลัย ร.9 และศึกษาดูงานฯ
“ทอ ปั้น แกะ หมัก” นิทรรศการผลงานศิลปหัตกรรมพื้นบ้าน โดย นศ. ป.โท สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม
Ex-ray Thesis Exhibition สาขาวิชาการออกแบบ
ศูนย์ศิลปะบ้านตึก|BETWEEN WORLDS
Media Arts and Design Degree Show “หนูอยากโดนอุ้ม”
“สืบซ่อม ฮอมแฮง แป๋งสร้าง” วจศ. มช. กับชุมชนร่วมใจพัฒนาพื้นที่วัดพวกแต้ม
ละครร่วมสมัย “เจ้านางน้อย – The lovely princess”
นิทรรศการภาพถ่าย ความสุขจากรอยพระบาท ผลงาน นศ.ปี 2 สาขาศิลปะการถ่ายภาพ
วจศ. มช. ไหว้ศาลฯ และรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสฯ ประจำปี 2560
การแสดงของนศ. วิชาดนตรีชุมชน-การประพันธ์และทฤษฏีดนตรีเบื้องต้น-การขับร้องประสานเสียง
“ชั้นนำ : คิด นำ ทำแบบไทย” นิทรรศการศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปะไทย
“โชว์ห่วย”นิทรรศการภาพถ่ายศิลปนิพนธ์นักศึกษาปี 4 สาขาศิลปะการถ่ายภาพ
“มะเมี๊ยะ&ตำนานเมืองลับแล” ละครหุ่นกระบอกประยุกต์ล้านนา
วจศ. มช. ร่วมขบวนแห่พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2560
พราวฟ้านครเชียงใหม่ภายใต้ร่มพระบารมี
วจศ. มช. ร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ มช. ประจำปี 2560
วจศ. มช. ร่วมขบวนแห่อัญเชิญเครื่องสักการะมงคลฯ ถวายสรงน้ำพระพุทธนวราบพิตรฯ
ศิลปะสัมพันธ์ 2559
วจศ. มช. จัดอบรมโครงการเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ
นศ.GE ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน กับกิจกรรมนอกห้องเรียน
โครงการแนะแนวการศึกษา และสร้างเครือข่ายฯ วจศ. มช.
ปัจฉิมนิเทศ “เส้นทางชีวิต แนวคิดเด็กวิจิตร”
วจศ. มช. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อรวบรวมด้านการบริหารจัดการขยะ
หอศิลป์ฯ มช. | ประกอบไม้ ประกอบใจ
วจศ. มช. ร่วมใจทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป
หอศิลป์ฯ มช. | Grand Opening l Chiang Mai Photo Festival 2017
ผู้บริหารคณะดุริยางคศิลป์ ม.ศิลปากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ ร่วมกับผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์
ศูนย์ศิลปะบ้านตึก | Paper Work Exhibition
หอศิลป์ฯ มช. | นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ นศ. ป. โท สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
วจศ. มช. ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกรียติคุณ และศิษย์เก่าดีเด่น พร้อมทั้งถวายพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51
วจศ. มช. ต้อนรับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนปรินซ์รอยแยลส์วิทยาลัยมาเยี่ยมชมคณะฯ
Chiang Mai Photo Festival 2017
หอศิลป์ฯ มช. | นิทรรศการ แสดงงานศิลปนิพนธ์ นศ. วจศ. มช. ป. เอก รุ่นที่ 1
วจศ. มช. ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มช.ครั้งที่ 51
Chiang Mai Forum of Experts 2017
คณะท่านองคมนตรี เยี่ยมชมสัมมนาโครงการเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลกฯ
นศ. วจศ. มช. นำศิลปะสู่ชุมชน เยียวยาจิตใจผู้ป่วยจิตเวช ณ รพ. สวนปรุง
พิธีถวายน้ำสรงพระราชทานพระอุตตรพาหุธาตุ สายสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย-เมียนมาร์
นิทรรศการ “รัชกาลที่ 9 ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”
วจศ. มช. รับน้ำสรงพระราชทานฯ และ พระบรมสารีริกธาตุฯ มาประดิษฐานชั่วคราวไว้ที่คณะฯ
Chiang Mai Design Week 2016
นิทรรศการตาลปัตร “เราเกิดในรัชกาลที่ ๙ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”
พิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 17
วจศ. มช. เข้าร่วมขบวนในพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ
นศ. ศิลปะไทย ได้รับรางวัลที่ 2 โครงการดาวเด่นบัวหลวง(ความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น)
งานแถลงข่าวระดมความคิดเห็น “บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อความเป็น ‘เมืองมรดกโลก’ ของเชียงใหม่”
วจศ. มช. มอบทุนให้นักศึกษา ประจำปี 2559
วจศ. มช. เยี่ยมชมสถานที่สำหรับหลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป์
Chiang Mai – Nakanojo Art Exchange Exhibition “Sharing the Future”
โครงการอบรมจริยธรรม “ถวายอาลัยแด่พ่อ”
โครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 17
ประเพณีไหว้ครูคณะวิจิตรศิลป์ 2559
“บ๊อช” เทคโนโลยีเพื่อชีวิต จุดประกายฝันเยาวชนสร้างหัตถกรรม
Dr Ray Hearn : 20th Anniversary Exhibition
Chiang Mai – Nakanojo Art Exchange Exhibiion “Sharing the Future”
หอศิลป์ฯ มช.|งานแถลงข่าวระดมความคิดเห็นสนับสนุน เชียงใหม่สู่มรดกโลก
หอศิลป์ฯ มช.|ประชุมวิชาการนานาชาติ 2016 ISIDC
วจศ. มช. น้อมอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของปวงประชาชนชาวไทย(๔)
วจศ. มช. น้อมอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของปวงประชาชนชาวไทย(๓)
วจศ. มช. น้อมอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของปวงประชาชนชาวไทย(๒)
วจศ. มช. น้อมอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของปวงประชาชนชาวไทย(๑)
บรรยายพิเศษ “งานศิลปะไทยร่วมสมัย” โดย รศ.ปริญญา ตันติสุข
หอศิลป์ มช. | นิทรรศการ“พม่าระยะประชิด 2”
มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ วจศ. มช. ปี2559
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันกรณีเกิดอัคคีภัยและภัยพิบัติทางธรรมชาติ”
การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มช. กับ Tokyo Zokei University
วจศ. มช. ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2559 (ผลงานปี 2558)
วจศ. มช. รับน้องขึ้นดอยปี 2559
“เด็กวิจิตรฯร่วมใจสร้างฝาย เพื่อฟื้นคืนผืนป่าให้มีน้ำใช้”
วจศ. มช. ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม ประจำปี 2559
หอศิลป์ฯ มช.| Neo Lanna Illusion นิทรรศการโดยคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มช.
วจศ. มช. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อัศวิณีย์ หวานจริง รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “สาขาครูดีเด่น” ประจำปี 2559
นาฏยเปิงใจ(ครั้งที่ 6) ฉลองเจียงใหม่เจ็ดร้อยซาวขวบปี๋
ปฐมนิเทศรวม นักศึกษาใหม่ ประจำปี2559 และ วจศ. มช.
ผู้บริหารพบผู้ปกครอง ประจำปี2559 วจศ. มช.
วจศ. มช. นำเสนอโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฎิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนฯ
วจศ. มช. จัดอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการฯ
วจศ. มช. ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มช.
นิทรรศการเทิดพระเกียรติ 88 พรรษา 3/๓๓
วจศ. มช. ร่วมจัดงาน ประเพณีฟ้อนบวงสรวงบรรพกษัตริย์อารักษ์หลวงนครเชียงใหม่
ผู้บริหารและบุคลากร วจศ. มช. เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเพื่อปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่
วจศ. มช. จัดสัมมนา เรื่อง ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาแผนฯ
วจศ. มช. ร่วมจัดพิธีอัญเชิญพระบรมธาตุเจ้าเข้าเวียงเชียงใ­หม่
วจศ. มช. ประชุมจัดทำโครงร่างฯเปิดหลักสูตรใหม่ ครั้งที่1/2559
งานแถลงข่าว พิธีอัญเชิญพระบรมธาตุเจ้าเข้าเวียงเชียงใหม่
ปิดเทอมพัฒนาบุคลากรใน โครงการการใช้งานระบบปฏิทินบน Desktop (Rainlender)
วจศ. มช. จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
วจศ. มช. ขอแสดงความยินดีกับคณบดี รศ. ดร. วรลัญจก์ ได้รับยกย่องให้เป็นผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น พุทธศักราช 2559
อัญเชิญ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ” พระแก้วขาว ”
ศูนย์ศิลปะบ้านตึก | นิทรรศการ “อัตภาพ”
โครงการการออกแบบ brand ผลิตภัณฑ์ให้กับผู้หญิงชาติพันธ์ุบนดอย โดยการร่วมมือระหว่างองค์กรมูลนิธิรักษ์ไทย ร่ำเปิงกระบอกเสียงสถาน และคณะวิจิตรศิลป์
คณบดี Royal College of Art ประเทศอังกฤษ เข้าพบคณบดีและคณาจารย์คณะวิจิตรศิลป์
ศูนย์ศิลปะบ้านตึก | นิทรรศการภาพถ่าย Traval โดย ผศ.กันต์ พูนพิพัฒน์
เสวนาวิชาการดนตรีล้านนา และ การแสดงขับร้องประสานเสียง
หอศิลป์ฯ มช. | “การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมข้ามแดน: ไทย-เขมร-ลาว”
โครงการเสวนาอาจารย์และสานสัมพันธ์นักศึกษา “ใกล้เกลือ(ไม่)กินด่าง”
งานบริการวิชาการแก่สังคม : “อนุรักษ์ สืบสาน เล่าขาน ย่านวัดเกตฯ”
บรรยายพิเศษภาควิชาสื่อฯ โดย Dr.Martyn Jolly จาก Australian National University
พิธีไหว้ศาลพระภูมิคณะฯ/พิธีดำหัวคณบดีฯ/พิธีดำหัวอธิการฯ
สำนักพิมพ์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ. ม.ล. สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ ได้รับรางวัลหนังสือสารคดี ดีเด่น ประจำปี 2559 ของ สพฐ.
วจศ. มช. ร่วมขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะกู่เจ้าหลวงวัดสวนดอก
วจศ. มช. ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง
60 ปีนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ “เจ็ดร้อยซาววัสสา น้อมคารวะปู่จา ต๋นเจ้าพญาเม็งราย”
“มหกรรมเปิดโลกมหาวิทยาลัยสัญจร”
กลุ่ม “นักกึ๊ด 1″ สาขาออกแบบ วจศ. มช. เตรียมงานสรุปภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ล้านนา โปรดติดตาม
“ชีวิตดี๊ดี”
นิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่ายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน “720 ปีกว่าจะมาเป็นเมืองเชียงใหม่” ณ หอภาพถ่ายล้านนา
หนังสือเรื่อง “พระพุทธรูปล้านนากับคติพระพุทธศาสนามหายานแบบตันตระนิกายวัชรยาน” ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นกลุ่มหนังสือสารคดี ประจำปี พ.ศ.2559
Artist in Residence at Aichi University of Arts. Teachers in Sculpture division, Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบโลโก้โครงการ”นับหนึ่ง”
โครงการ Chiang Mai Crafts and Folk Art Forum 2015
นศ. วจศ. มช. คว้ารางวัลฯ
หอศิลป์ฯ มช. | นิทรรศการงานศิลปะของ นศ. ป.เอก สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 20 และ CMU Open House ครั้งที่ 2 + งานตลาดนัดศิลปะ(เปิดบ้านยามเย็น)
พิธีไหว้ครูศาสตร์ศิลป์ “กิ๋นอ้อภูมิผญ๋าปั๋ญญา”
ห้องแสดงงานคณะฯ | นิทรรศการ Strokes
วจศ. มช. สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ จัดอบรม “Tool For Design” & “Art of Digital Printing”
ห้องแสดงงานคณะฯ | นิทรรศการ Ideas Generation
Asiatopia International Performance Festival Vol.17 Chiangmai
“อนาคต ออกแบบได้ : Image of the future” การประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๖
หอศิลป์ฯ มช. | การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 32-2558
หอศิลป์ฯ มช. | การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 61
พิธีเลือกนางแก้ววิจิตรศิลป์ ประจำปี 2558
ประเพณีไหว้ครู วจศ. มช.
วจศ. มช. ร่วมขบวนกฐิน มช.
ประชุมกรรมการอำนวยการ วจศ. มช.
หอศิลป์ฯ มช. | 2015 Korean Culture Caravan Korean Day in Chiang Mai
วจศ. มช. ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ประจำปีกาศึกษา 2558
นิทรรศการผลงานและประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง
“วัฒนคุณากร” เยาวชนผู้ทำคุณประโยชน์ระดับประเทศปี 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เยี่ยมชมคณะฯ
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ นิทรรศการสาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง รุ่น1 วจศ. มช.
ผู้บริหารพบคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ วจศ. มช.
ก่อนจะเป็นThesis จิตรกรรม 7 วจศ. มช.
ศูนย์ศิลปะบ้านตึก | นิทรรศการศิลปะ “Fresh”
“ข่าวเด่น…ข่าวใหญ่…ข่าวดี”ความสามัคคีก่อตัวขึ้นอีกครั้งที่จะช่วยกันขับเคลื่อนคณะฯให้ก้าวหน้าต่อไปในวันคล้ายวันเกิดคณบดี รศ. ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ เลี้ยงลาบเจ้า/คับ เป็นศิริมงคลแก่บุคลากร ใน วจศ. มช.
นิทรรศการศิลปนิพนธ์(ป.โท) ฟ.อ.ก. “ART THESIS EXHIBITION”
กิจกรรมเสวนา “ผู้ผลิตกับผู้ใช้งานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน” | Chiang Mai City of Crafts and Folk Art
MAD : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าศึกษาดูงาน
คณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ เดินทางมาที่คณะฯ
โครงการ ความทรงจำจากเว้สู่เชียงใหม่
วันเกษียณ ของ วจศ. มช.
รศ.อัศวิณีย์บรรยายให้กับ จนท. กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สปป. ลาว
สาขาออกแบบ work shop กับ TCDC
วจศ. มช. จัดการแข่งขันกีฬาระหว่าง นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
คณบดี วจศ. มช. บรรยายความเป็นมาและความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการผลักดันเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก ในงานล้านนาเอ๊กซ์โป2558 ศูนย์ส่งออกนานาชาติ
ทำบุญคณะวิจิตรศิลป์
“PAINTING TIME” painting art exibition
หอภาพถ่ายล้านนา สร้างตำนานเพื่อชาวเชียงใหม่ผู้ที่สนใจทั่วไป
หอศิลป์ มช.|นิทรรศการภาพถ่าย(un)forgotten อยากลืมกลับจำ อยากจำกลับลืม
ศูนย์ศิลปะบ้านตึก|นิทรรศการศิลปะสื่อคำสอนจากพระพุทธเจ้า
ม.บูรพา เยี่ยมชมคณะฯ
ศิลปะบำบัดเพื่อเด็กออทิสติค ที่มัณฑะเลย์ ประเทศ เมียร์มาร์
วจศ. มช. ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ที่คณะมนุษย์ศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน
“สุขภาพดี วิถีไทย”
วจศ. มช. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การป้องกันกรณีเกิดอัคคีภัยและภัยพิบัติทางธรรมชาติ”
คณาจารย์ วจศ. มช. ร่วมสร้างสรรค์และแสดงผลงานในโครงการศิลปินในพำนัก ณ.ประเทศโรมาเนีย
วจศ. มช. รับการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (QA) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
PRINTMAKING EXCHANGE EXHIBITION
แอ่วชุมชนหัตถกรรม ในโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO (สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน)
สโมสรนักศึกษาและน้องใหม่ วจศ. มช. เปิดธงรุ่นประจำปี 2558
วจศ. มช. ปลูกจิตสำนึก นศ.ใหม่ด้วยการปลูกต้นไม้ในช่วงวันแม่แห่งชาติ
ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 2 และเริ่มเข้าชั้นเรียนวันแรกทั้งรุ่น 1 และรุ่น 2
คณะวิจิตรศิลป์ จัดโครงการสัมนาประจำปี 2558 หัวข้อ “ปรัชญาและวัตถุประสงค์การก่อตั้งคณะวิจิตรศิลป์”
“Visual Art 2015″ นิทรรศการผลงานคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ ประจำปี 2558
วจศ. มช. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วจศ. มช. เปิดงานนิทรรศการ Friend Circle Contemporary Arts
“Friends Circle” Japan Contemporary Art 2015
อีกระดับหนึ่ง ในความก้าวหน้าของการผลักดันเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก
“ย้อม สี สร้าง ลาย” จากพืชพรรณไม้ “กระโดน มะเกลือ สมอไทย คราม” ในโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ขององค์การUNESCO (สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน: Craft and Folk Art)
“ย้อม สี สร้าง ลาย” จากพืชพรรณไม้ “กระโดน มะเกลือ สมอไทย คราม” ในโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ขององค์การUNESCO (สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน: Craft and Folk Art) (วันที่สอง)
วจศ. มช. จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ป.โท
การบรรยายเรื่องทิศทางการดำเนินงานและการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วจศ. มช.
สัมมนาภาควิชาทัศนศิลป์ ระดับหลักสูตรเพื่อการพัฒนาฯ วจศ. มช.
PRE-COLLEGE PROGRAM กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษา
วจศ. มช. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
วจศ. มช. ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเสนอพื้นที่เมืองชม.เป็นเมืองมรดกโลก
วจศ. มช. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือรับมอบผลงานศิลปกรรมฯ
ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาข้อมูลการบริการวิชาการ
อาจารย์สากล สุทธิมาลย์ อาจารย์คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกผู้มีผลงานโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558 “ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่นที่ 6”
“รับน้องรถไฟ” โดย สโมสรนักศึกษา วจศ. มช.
พิธีหล่อเทียนสมโภชพรรษา มช. ปี 2558
ก่อร่างสร้างลาย(เซรามิค)”ขูด ขีด เขียน แกะ พิมพ์” ในโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายวัฒนธรรมสร้างสรรค์ขององค์กร UNESCO (สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน: Craft and Folk Art)
The Rainy Concert
ย้อมคราม “บีบ-รัด-มัด-หนีบ” ในโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ขององค์กรUNESCO (สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน: Craft and Folk Art)
ปรึกษาหารือแนวทางเตรียมจัดงานนิทรรศการ200ปีชาตกาลศิลปินของชาวเบลเยี่ยมผู้คิดค้นเครื่องดนตรีแซ็กโซโฟนคนแรกของโลก ณ หอศิลป์ฯ มช.
นิทรรศการผลงานประติมากรรมนานาชาติของมหาวิทยาลัยในเอเชีย International Exhibition for Art University in Asia 2015 HAIKU-Sculpture in Chiang Mai
E-Budget, E-Project, E-meeting ในการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิจิตรศิลป์ ครั้งที่ 6/2558
“26+”
การศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา2559
INRELATION ความสัมพันธ์ ณ ห้วงขณะ: Ceramic Art Exhibition
สัมนาแผนพัฒนาการจัดกิจกรรม นศ. (KM1)
“Vocal and Chorus” วจศ. มช.
“อนาคตออกแบบได้ : IMAGE TO THE FUTURE” วจศ. มช. เตรียมจัดการประกวดศิลปกรรม ปตท เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 16
สาขาวิชาจิตรกรรม จัด โครงการสัมนา KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนฯ
ANATOMICAL POETRY THE SECOND END (สาขาสหศาสตร์ ปีสอง) ณ. RUMPUENG LOUDSPEAKER Art Space Community
วจศ. มช. จัดนิทรรศการCOLLECTของ นศ. ป.โท ณ.ศูนย์ศิลปะบ้านตึก
วจศ. มช. ต้อนรับและรับรองคณะทำงานของสถานฑูตอเมริกา
นศ. ป.เอก วจศ. มช. ไปทัศนศึกษางาน “เวนิส เบียนนาเล่” 2015 ณ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี
ภาควิชาทัศนศิลป์ วจศ. มช. จัดโครงการสัมมนา ป.โท ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์
พิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ วจศ. มช. ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรม “Art Therapy Workshop” ไทยแบ่งปันประสบการณ์กับเมียนมาร์ในการใช้ศิลปะบำบัดเพื่อพัฒนาทักษะเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
“SHINE LIGHT” นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาการออกแบบ วจศ. มช. (แฟชั่นโชว์)
“SHINE LIGHT” นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาการออกแบบ วจศ. มช.
ภาพบรรยากาศวันเปิดนิทรรศการ “Error 502″ ของ นศ. ชั้นปีที่4 สาขาวิชา สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
MAD : ERROR 502 (ตรวจงาน นศ. สาขาวิชา Media Arts and Design)
3R 4C : ระดมความคิด พิชิตการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของคณาจารย์ วจศ. มช.
“MDA ฬ่อเป็ด” สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ ศิลปะคือวิธีคิด และการใช้ชีวิตให้มีสุทรียศาสตร์ ณ ลานปีบ, ลานไผ่สีทอง วจศ. มช. และสตูดิโอร่ำเปิงกระบอกเสียงสถาน
“MEA-MHA-KHON-KHAM” แม่หมาขนคำ (THE ART OF ASIAN PUPPETRY) สาขาศิลปะการละครฯ ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์(มหาอินทร์)
ศิลปะภาพพิมพ์ขนาดเล็ก “30 : 50″ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ณ ห้องแสดงงานนิทรรศการศิลปะคณะฯ วจศ. มช.
Super Talk Series#5 : PhotoArt
พิธีเปิดงาน “FIN” Project in Thai Art (2)
พิธีเปิดงาน “FIN” Project in Thai Art สาขาวิชาศิลปะไทย วจศ. มช. ณ ศูนย์การค้า MAYA
วจศ. มช. ร่วมขบวนและดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส ของ มช. ประจำปี 2558
บุคลากร วจศ. มช. ทำพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์ ผู้อาวุโส และไหว้ศาลพระภูมิคณะฯ รวมทั้งหอศิลป์ฯ
วจศ. มช. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ นศ. วจศ. มช.
นศ. วจศ. มช. ร่วมแสดงงานในนิทรรศการ “เกาหลีในใจฉัน” “Draw Korea with Your Mind”
นิทรรศการ “ภาพ Photographic Art Thesis Exhibition 2015″
วจศ. มช. เข้าร่วมขบวนพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ประจำปี 2558
หมู่เฮา… ฮ่วมใจ๋กั๋น… ล้างผาม… ล้างครัว… วจศ. มช.
วจศ. มช. ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระในวันสงกรานต์
นิทรรศการประติมากรรมร่วมสมัย คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์การค้าเมญ่า เชียงใหม่
โครงการกำแพงศิลปะเฉลิมพระเกียรติฯ
มาเยือนถึงถิ่น โครงการศิลปกรรมแบรนด์นิว 2015
โครงการของ KADMA Market/art & design pop up เพ้นท์ผนังยาวที่สุดในเชียงใหม่
การสัมมนา การมีส่วนร่วมของชุมชนในการผลักดันเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก
คณบดีคณะวิจตรศิลป์ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ระดมความคิดเห็นในโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการผลักดันเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก
การแสดงงานนิทรรศการ ก(1×1)+2=X ของ นศ. ป.โท สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความร่วมมือทางวิชาการยุคใหม่ในอนาคต(ไทย-ญี่ปุ่น)
โครงการอบรมฝึกการพูดเชิงปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางการนำเสนอผลงานสำหรับนักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 21-22 มีนาคม 2558
100% ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภาพจริงของ ปีกัสโซ, เรอนัวร์, เดวิด ฮอคเนย์ ฯลฯ)
ศิลปะสำหรับเด็กภาคฤดูร้อน ประจำปี2558
ศิลป์ สานใจ แผ่นดินไทย – ลาว
มัชฌิมนิเทศ แนวทางการเดินต่อ ที่บ่งบอกถึงเป้าหมายชีวิตของ นศ. วจศ. มช.
เปิดใจ เปิดสมอง ละลายปัญหา สร้างสรรค์จิตรกรรม เรียนรู้นอกสถานที่
QA สัญจร ประจำปี 2558
พัฒนาองค์กร ขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ ด้วยบุคลากรสายปฏิบัติงานในยุค AEC
ร้อยเรียงเรื่องราว เล่าเรื่องด้วยภาพ(เพียงส่วนหนึ่ง) ของพิธีเปิดหอภาพถ่ายล้านนา
โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ นศ. วจศ. มช.
เรียนรู้ข้ามศาสตร์ ศิลปะ&ภูมิสถาปัตย์และการสื่อสาร และพิธีเปิดงานประติมากรรมในสวน
คณบดี คณะวิจิตรศิลป์ เข้าร่วมงานและเสวนาในการประชุมประจำปี 2558 สวทช.ภาคเหนือ
คณบดี คณะวิจิตรศิลป์ ร่วมงานและบรรยายพิเศษโครงการเปิดศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทพื้นราบในล้านนา
Marka tescili protez sa