http://www.finearts.cmu.ac.th
วจศ. มช. จัดอบรมโครงการเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ
นศ.GE ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน กับกิจกรรมนอกห้องเรียน
โครงการแนะแนวการศึกษา และสร้างเครือข่ายฯ วจศ. มช.
ปัจฉิมนิเทศ “เส้นทางชีวิต แนวคิดเด็กวิจิตร”
Hightlight
(Thai) ศูนย์ศิลปะบ้านตึก|นิทรรศการศิลปะ NOT SO BLACK
15/11/2017
(Thai) นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 และ CMU Open Hous
13/11/2017
(Thai) นิทรรศการศิลปกรรมสัญจร ประจำปี 2560 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติและศ
13/11/2017
(Thai) วจศ. มช. ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน CMU-EdPEX ประจำปีกา
13/11/2017
Marka tescili protez sa