http://www.finearts.cmu.ac.th
วจศ. มช. จัดอบรมโครงการเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ
นศ.GE ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน กับกิจกรรมนอกห้องเรียน
โครงการแนะแนวการศึกษา และสร้างเครือข่ายฯ วจศ. มช.
ปัจฉิมนิเทศ “เส้นทางชีวิต แนวคิดเด็กวิจิตร”
Hightlight
(Thai) มุทิตาจิตในวาระเกษียณอายุราชการ อาจารย์อำนวย กันทะอินทร์
21/09/2018
(Thai) ผู้บริหารชุดปัจจุบัน วจศ. มช. แสดงความยินดีและส่งมอบงานให้กับผู
18/09/2018
(Thai) นศ. วจศ. มช. ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ การประกวดการแสดงพื้นบ้า
10/09/2018
(Thai) ประเพณีรับน้องขึ้นดอย 2561 วจศ. มช.
10/09/2018
Marka tescili protez sa