http://www.finearts.cmu.ac.th
The Photography Exhibition “Metamorphosis of Japan After the War”

 

0000เจแปนฟาวน์เดชั่นกรุงเทพฯร่วมกับหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการเปิดงานนิทรรศการภาพถ่าย “การเปลี่ยนแปลงของญี่ปุ่นหลังสงคราม” (The Metamorphosis of Japan After the War) ซึ่งเป็นการผลงานภาพถ่ายของช่างภาพชาวญี่ปุ่น 11 ท่านและคัดสรรโดยซึกุโอะ ทาดะและมาร์ค ฟอยสเทล และขอเชิญร่วมฟังการเสวนาพิเศษภายใต้หัวข้อ “ยลญี่ปุ่นในวันวาน” ที่นำการเสวนาโดย ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของญี่ปุ่นหลังสงครามผ่านภาพถ่ายที่นำมาจัดในนิทรรศการนี้ ณ ชั้น 2ของหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่  8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลาประมาณ 17.00 น. งานนิทรรศการนี้จะสิ้นสุดการแสดงในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2559

0000งานนิทรรศการนี้จัดแสดงภาพถ่ายหลังสงครามของญี่ปุ่นทั้งสิ้น 123 ภาพที่ถ่ายระหว่างปี พ.ศ. 2488 และปี พ.ศ. 2507 โดย 11 ช่างภาพชาวญี่ปุ่น ได้แก่ อิเฮ คิมุระ, ยาสึฮิโระ อิชิโมโตะ, เคน โดมอน, เอโคะ โฮโซเอะ, ฮิโรชิ ฮามายะ, คิคุจิ คาวาดะ, โชเม โทมัตสึ, ทาเคโยชิ ทานูมะ, ชิเจกิ นากาโนะ, อิคโคะ นาราฮาระ และทาดาฮิโคะ ฮายาชิ ทั้งนี้ ยุค“หลังสงคราม”นี้ถูกกำหนดโดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายประการที่เกิดขึ้นระหว่างการสิ้นสุดของสงครามในปี ค.ศ. 2488 และโอลิมปิคที่กรุงโตเกียว ปี พ.ศ. 2507 เนื้อหาการแสดงนิทรรศการจะจัดแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงแรก ผลจากสงคราม ช่วงที่สอง ระหว่างขนบธรรมเนียมประเพณีและความเป็นสมัยใหม่ และยุคที่สาม สู่การเป็นญี่ปุ่นยุคใหม่ ถึงแม้ว่าญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่ถูกทำลายเสียหายย่อยยับหลังสงครามโลกครั้งที่สองในปี พ.ศ. 2488 ญี่ปุ่นเองได้ผ่านช่วงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายด้านทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม  (โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารที่แนบมา)

ในโอกาสนี้ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯและหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะสามารถเข้าร่วมงานเสวนา “ยลญี่ปุ่นในวันวาน” และงานนิทรรศการภาพถ่าย“การเปลี่ยนแปลงของญี่ปุ่นหลังสงคราม” เพื่อแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของญี่ปุ่นผ่านผลงานภาพถ่ายที่สะท้อนถึงแง่มุมอันหลากหลายที่น่าสนใจร่วมกัน

เราจักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งหากท่านช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลงานเทศกาลภาพยนตร์นี้ในสื่อพิมพ์และสื่อออนไลน์ของท่าน

*หากท่านมีความประสงค์ที่ต้องการใช้ภาพที่ใช้ในนิทรรศการนี้ สามารถติดต่อเราได้ทันที

ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งและหวังว่าจะได้พบท่านในวันเปิดงานนิทรรศการ

 

(English Please Scroll Down)

—————————————————————————————-

Warm greetings from the Japan Foundation, Bangkok!

The Japan Foundation, Bangkok, in collaboration with CMU Art Center (Chiang Mai University Art Center) would like to invite you to attend the opening of the photo exhibition “Metamorphosis of Japan After the War,” by 11 Japanese photographers and curated by Tsuguo Tada and March Feustel as well as the special talk entitled “Japan in Retrospection” by Professor Attachak Sattayanurak about the transformation of Japan as could be seen and understood through the photos exhibited at the 2floor of CMU Art Center on Friday 8th July 2016 at 5 p.m.. This exhibition will be on display until Sunday 28th August 2016.

This photo exhibition features 123 images taken by 11 talented Japanese artists including Ihee Kimura, Yasuhiro Ishimoto, Ken Domon, Eikoh Hosoe, Hiroshi Hamaya, Kikuji Kawada, Shomei Tomatsu, Takeyoshi Tanuma, Shigeichi Nagano, Ikko Narahara and Tadahiko Hayashi and curated by Tsuguo Tada and Marc Feustel. This “postwar” period was characterized by numerous major events which occurred between the end of the WWII in 1945 and the 1964 the Tokyo Olympics. The display of the exhibition is divided into three sections: the Aftermath of War, Between Tradition and Modernity, and Towards a New Japan. Despite being a defeated and devastated country after WWII in 1945, Japan underwent drastic transformations in terms of society, economy and culture after only two decades ( please see details in the attached file).

On this occasion, we, the Japan Foundation, Bangkok, in collaboration with CMU Art Center (Chiang Mai University Art Center), truly look forward to your attendance at the special talk “Japan in Retrospection” and the opening of the photo exhibition “Metamorphosis of Japan After the War” to exchange and share knowledge and understanding about various interesting aspects of changes in Japan after the war as reflected from this photo exhibition.

 

It would be appreciated if you could please kindly help us publicize this event in your PR printed and online materials.

*For any request for still photos, please feel free to contact us.

Thank you very much for your attention.