ข่าวประชาสัมพันธ์นิทรรศการของสาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์

พบกับสองงานเพอร์ฟอร์มแมนซ์ อาร์ต
วันพุธที่ 14 มี.ค. 2561
ณ แกลลอรี่ ชั้น 1 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในนิทรรศการ Mid-Term Exhibition คัดสรรผลงานนศ.สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์
– เวลา 18:00 – 19:00 น.
“One Minute Performance” การแสดงเกี่ยวข้องกับเรื่องของร่างกาย เวลา
พื้นที่ และความคิด ภายในระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
ซึ่งแบ่งการแสดงเป็นชุดละ 1 นาที เป็นการเล่นกับข้อจำกัดของ เวลา
ภายใต้บริบทของพื้นที่และร่างกาย โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ ควบคุมและคัดสรรโดยโฆษิต จันทรทิพย์
– เวลา 19:15 – 19:30 น.
“Backwards” โดย Zoe Balasch Arumi
ศิลปินการแสดงร่วมสมัยหญิงชาวคาตาลันเมืองบาร์เซโลน่า
ประจำอยู่ที่เมืองเบอร์ลิน การแสดงสั้น ๆ บนพื้นฐานของการด้นสด
ซูว์เริ่มเรียนการเต้นตั้งแต่อายุ 5
ขวบและคิดการละเล่นออกแบบท่าเต้นกับเพื่อนในสนามเด็กเล่น
เธอจบปริญญาตรีสาขาจิตวิทยาจาก the Autonomous University of Barcelona
ไปพร้อมๆกันกับการศึกษาการแสดงร่วมสมัยและนาฏบำบัดหรือการรักษาโรคด้วยระบำ
ซูว์ได้รับอิทธิพลการออกแบบท่าเต้นจากการเต้นแบบตะวันออก เช่น
โยคะจากอินเดีย บูโต Bodyweather และ Seitai (katsugen / yuki)
จากญี่ปุ่น ช่วงปีที่ผ่านมา ซูว์มีความสนใจในเรื่องร่างกายและภูมิทัศน์
ชุมชน เมือง ชนบท และใช้ท่วงท่าและวิธีเดินเป็นผลงานการแสดง

นิทรรศการ Mid-Term Exhibition จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 -18 มีนาคม 2561
เปิดนิทรรศการ: วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 17:30 น.

mda mid-term exbihition poster

Marka tescili protez sa