ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E220065และE220066 (เชิงรุก)

ดาวน์โหลด : ใบสมัครงาน และแบบแจ้งสถานภาพการเป็ นผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน E220065-66

——————————————————————————————————————————————

ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน E220065-66_001 ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน E220065-66_002

Marka tescili protez sa