ประกาศคะแนนสอบวิชาเฉพาะ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

banner599-admissions61

ตรวจสอบคะแนนวิชาเฉพาะ –คลิกที่นี่–

Marka tescili protez sa