ประกาศผลการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220023 จำนวน 1 อัตรา สังกัด สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ

ปาริฉัตร_001

Marka tescili protez sa