ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220018 สังกัด ภาควิชาศิลปะไทย สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

Marka tescili protez sa