ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E220068 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์

ผลการคัดเลือก E220068_001

Marka tescili protez sa