ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220023 จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ

ผลการคัดเลือก S4220023_001

Marka tescili protez sa