ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครและเสนอชื่อคณบดีคณะวิจิตรศิลป์

11ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖

————————————————————————————–

dean1_Page_01 dean1_Page_02 dean1_Page_03 dean1_Page_04 dean1_Page_05 dean1_Page_06 dean1_Page_07 dean1_Page_08 dean1_Page_09 dean1_Page_10 dean1_Page_11 dean1_Page_12

Marka tescili protez sa