ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัด ภาควิชาทัศนศิลป์

แจ้งผู้สมัครงานทุกท่านโปรดทราบ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัด ภาควิชาทัศนศิลป์ ภาคการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะประกาศในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 และจะดำเนินการสอบในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

Marka tescili protez sa