ขอยกเลิก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และการทดสอบบุคลิกภาพ เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220012

ยกเลิก1_Page_1 ยกเลิก1_Page_2

Marka tescili protez sa