ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และทดสอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยา เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E220068 (เชิงรุก)

ประกาศ แนวทางการปฏิบัติการทดสอบทางด้านจิตวิทยา สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบ_001

Marka tescili protez sa