ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัด ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ

Scan-พี่โจ 17-5-60

Marka tescili protez sa