ประกาศแจ้งวันสอบปฏิบัติวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220030 สังกัด สาขาวิชาการออกแบบ ภาควิชาศิลปะไทย

สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รอบ 2

Marka tescili protez sa