ประกาศ แนวทางการปฏิบัติการทดสอบทางด้านจิตวิทยา สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

DJ0LGIGM_Page_1

 

DJ0LGIGM_Page_2

Marka tescili protez sa