ประกาศการทดสอบุคลิกภาพ เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220030 สังกัด สาขาวิชาการออกแบบ ภาควิชาศิลปะไทย

การสอบบุคลิกภาพadsad

DJ0LGIGM_Page_1

 

DJ0LGIGM_Page_2

Marka tescili protez sa