(ไทย) มหาปุริสลักษณะพระพุทธประติมาลาว รัฐเวียงจันท์: การอนุรักษ์แนวคิดพุทธ

Marka tescili protez sa