(ไทย) คลังข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Marka tescili protez sa