(ไทย) การประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๙ ในหัวข้อ “ภูมิใจ…ไทยแลนด์ (Pride of Thailand)”

Marka tescili protez sa