(ไทย) บัญชีรายชื่อสาขาวิชา/ตำแหน่ง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำและพนักงานชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สังกัด คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Marka tescili protez sa