(ไทย) ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ (สาขาการแสดง) ตำแหน่งเลขที่ E220027 สังกัด สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง จำนวน 1 อัตรา

Marka tescili protez sa