(ไทย) ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E220065และE220066 (เชิงรุก)

Marka tescili protez sa