(ไทย) ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ให้เอกชนเช่าพื้นที่บ้านดินจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

Marka tescili protez sa