(ไทย) ประกาศผลการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220023 จำนวน 1 อัตรา สังกัด สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ

Marka tescili protez sa