(ไทย) ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สังกัดภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ (ปฏิบัติงาน ณ หอภาพถ่าย)

Marka tescili protez sa