(ไทย) ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220048 สังกัด ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ

Marka tescili protez sa