(ไทย) ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220018 สังกัด ภาควิชาศิลปะไทย สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง

Marka tescili protez sa