(ไทย) ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E220068 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์

Marka tescili protez sa