(ไทย) ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220023 จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ

Marka tescili protez sa