(ไทย) ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ในตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220061 จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาศิลปะไทย

Marka tescili protez sa