(ไทย) ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220035 จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ หอภาพถ่ายล้านนา สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ

Marka tescili protez sa