(ไทย) ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220027 จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาทัศนศิลป์

Marka tescili protez sa